Study of the Greenery - Poodlery, oil and paste wax on canvas, 180x230 cm, 2017 / Studium zieleni - Upudlenie, olej i pasta woskowa na płótnie, 180x230 cm, 2017

Study of the Greenery - Suckers, oil and paste wax on canvas, 200x160 cm, 2018 / Studium zieleni - Odrosty, olej i pasta woskowa na płótnie, 200x160 cm, 2018
Study of the Greenery - Suckers, oil and paste wax on canvas, 200x160 cm, 2018 / Studium zieleni - Odrosty, olej i pasta woskowa na płótnie, 200x160 cm, 2018
Study of the Greenery - Sadness, oil and paste wax on canvas, 200x160 cm, 2019 / Studium zieleni - Smutek, olej i pasta woskowa na płótnie, 200x160 cm,  2019
Study of the Greenery - Sadness, oil and paste wax on canvas, 200x160 cm, 2019 / Studium zieleni - Smutek, olej i pasta woskowa na płótnie, 200x160 cm, 2019

Study of the Greenery - Replanting, oil and paste wax on canvas, 170x130 cm, 2020 / Studium zieleni - Przesadzenie, olej i pasta woskowa na płótnie, 170x130 cm, 2020

Loves, likes, respect, oil on canvas, 24x18 cm, 2018 / Kocha, lubi, szanuje, olej na płótnie, 24x18 cm, 2018
Loves, likes, respect, oil on canvas, 24x18 cm, 2018 / Kocha, lubi, szanuje, olej na płótnie, 24x18 cm, 2018
Doesn't want, doesn't care, jokes, egg tempera on canvas, 24x18 cm, 2019 / Nie chce, nie dba, żartuje, tempera na płótnie, 24x18 cm, 2019
Doesn't want, doesn't care, jokes, egg tempera on canvas, 24x18 cm, 2019 / Nie chce, nie dba, żartuje, tempera na płótnie, 24x18 cm, 2019
Rooster or a hen, egg tempera on canvas, 24x18 cm, 2019 / Kogucik czu kurka, tempera jajowa na płótnie, 24x18 cm, 2019
Rooster or a hen, egg tempera on canvas, 24x18 cm, 2019 / Kogucik czu kurka, tempera jajowa na płótnie, 24x18 cm, 2019
Back to Top