Premonitions/Przeczucia, Galeria Działań, Warsaw, 2020, curated by Arkadiusz Karapuda, fot. Paweł Gutowski

06-23.10.2017
Back to Top