So much sun in the city, oil on canvas, 60x46 cm, 2022/2023 / Tyle słońca w całym mieście, olej i pasta woskowa na płótnie, 60x46 cm, 2022/2023
So much sun in the city, oil on canvas, 60x46 cm, 2022/2023 / Tyle słońca w całym mieście, olej i pasta woskowa na płótnie, 60x46 cm, 2022/2023
The Kitchen (sketch), collage on paper, 2022 / Kuchnia (szkic), kolaż na papierze, 2022
The Kitchen (sketch), collage on paper, 2022 / Kuchnia (szkic), kolaż na papierze, 2022
The Kitchen, oil on canvas, 180x230 cm, 2022/2023 / Kuchnia, olej na płótnie, 180x230 cm, 2022/2023
The Kitchen, oil on canvas, 180x230 cm, 2022/2023 / Kuchnia, olej na płótnie, 180x230 cm, 2022/2023
Google island 1, oil on canvas, 50x70 cm, 2022 / Wyspa Google 1, olej na płótnie, 50x70 cm, 2022
Google island 1, oil on canvas, 50x70 cm, 2022 / Wyspa Google 1, olej na płótnie, 50x70 cm, 2022
Google island 2, oil on canvas, 50x40 cm, 2023 / Wyspa Google 2, olej na płótie, 50x40 cm, 2023
Google island 2, oil on canvas, 50x40 cm, 2023 / Wyspa Google 2, olej na płótie, 50x40 cm, 2023
Google island 3, oil on canvas, 50x40 cm, 2023 / Wyspa Google 3, olej na płótnie, 50x40 cm, 2023
Google island 3, oil on canvas, 50x40 cm, 2023 / Wyspa Google 3, olej na płótnie, 50x40 cm, 2023
Breakfast part 1 (Solgaz maze), oil on canvas, 40x40 cm, 2022 / Śniadanie cz. 1 (Solgaz matnia), olej i pasta woskowa na płótnie, 40x40 cm, 2022
Breakfast part 1 (Solgaz maze), oil on canvas, 40x40 cm, 2022 / Śniadanie cz. 1 (Solgaz matnia), olej i pasta woskowa na płótnie, 40x40 cm, 2022
Breakfast part 2 (Plate), oil on canvas, 40x40 cm, 2022/2023 / Śniadanie cz. 2 (Talerz), olej i pasta woskowa na płótnie, 40x40 cm, 2022/2023
Breakfast part 2 (Plate), oil on canvas, 40x40 cm, 2022/2023 / Śniadanie cz. 2 (Talerz), olej i pasta woskowa na płótnie, 40x40 cm, 2022/2023
Breakfast part 3 (Pancake), oil on canvas, 40x40 cm, 2022/2023 / Śniadanie cz. 3 (Placek), olej i pasta woskowa na płótnie, 40x40 cm, 2022/2023
Breakfast part 3 (Pancake), oil on canvas, 40x40 cm, 2022/2023 / Śniadanie cz. 3 (Placek), olej i pasta woskowa na płótnie, 40x40 cm, 2022/2023
Sweet dream about sunrise, oil on canvas, 50x70 cm, 2022 / Słodki sen o wschodzie słońca, olej i pasta woskowa na płótnie, 50x70 cm, 2022
Sweet dream about sunrise, oil on canvas, 50x70 cm, 2022 / Słodki sen o wschodzie słońca, olej i pasta woskowa na płótnie, 50x70 cm, 2022
Sweet dream in a full sun, oil on canvas, 50x70 cm, 2022 / Słodki sen w pełnym słońcu, olej na płótnie, 50x70 cm, 2022
Sweet dream in a full sun, oil on canvas, 50x70 cm, 2022 / Słodki sen w pełnym słońcu, olej na płótnie, 50x70 cm, 2022
Sweet dream about sunrise (sketch), collage on paper, 2022 / Słodki sen o wschodzie słońca (szkic), kolaż na papierze, 2022
Sweet dream about sunrise (sketch), collage on paper, 2022 / Słodki sen o wschodzie słońca (szkic), kolaż na papierze, 2022
Secret of beauty, oil on canvas, 40x30 cm, 2022 / Sekret piękna, olej na płótnie, 40x30 cm, 2022
Secret of beauty, oil on canvas, 40x30 cm, 2022 / Sekret piękna, olej na płótnie, 40x30 cm, 2022
Secret of beauty, oil on canvas, 100x120 cm, 2023 / Sekret piękna, olej na płótnie, 100x120 cm, 2023
Secret of beauty, oil on canvas, 100x120 cm, 2023 / Sekret piękna, olej na płótnie, 100x120 cm, 2023
Night watch, oil on canvas, 50x40 cm, 2022 / Nocny patrol, olej na płótnie, 50x40 cm, 2022
Night watch, oil on canvas, 50x40 cm, 2022 / Nocny patrol, olej na płótnie, 50x40 cm, 2022
Night watch (sketch), collage on paper, 2022 / Nocny patrol (szkic), kolaż na papierze, 2022
Night watch (sketch), collage on paper, 2022 / Nocny patrol (szkic), kolaż na papierze, 2022
Back to Top