Secret of beauty (I want to tell you something), oil on canvas, 50x70 cm, 2021 / Sekret piękna (Chcę Ci coś powiedzieć), olej na płótnie, 50x70 cm, 2021
Secret of beauty (I want to tell you something), oil on canvas, 50x70 cm, 2021 / Sekret piękna (Chcę Ci coś powiedzieć), olej na płótnie, 50x70 cm, 2021
Mr Ducky, oil on canvas, 50x40 cm, 2021 / Pan Kaczuszka, olej na płótnie, 50x40 cm, 2021
Mr Ducky, oil on canvas, 50x40 cm, 2021 / Pan Kaczuszka, olej na płótnie, 50x40 cm, 2021
Moniuszko Hall, oil on canvas, 130x110 cm, 2021 / Sala Moniuszki, olej na płotnie, 130x110 cm, 2021
Moniuszko Hall, oil on canvas, 130x110 cm, 2021 / Sala Moniuszki, olej na płotnie, 130x110 cm, 2021
This is not a bird (Wania Durak), oil on canvas, 130x100 cm, 2021 / To nie ptak (Wania Durak), olej na płótnie, 130x100 cm, 2021
This is not a bird (Wania Durak), oil on canvas, 130x100 cm, 2021 / To nie ptak (Wania Durak), olej na płótnie, 130x100 cm, 2021
Sweet dreams are made of this, oil on canvas, 110x130 cm, 2021 / Sweet dreams are made of this, olej na płótnie, 110x130 cm, 2021
Sweet dreams are made of this, oil on canvas, 110x130 cm, 2021 / Sweet dreams are made of this, olej na płótnie, 110x130 cm, 2021
Sweet dream about sunset, oil on canvas, 50x70 cm, 2021 / Słodki sen o zachodzie słońca, olej na płótnie, 50x70 cm, 2021
Sweet dream about sunset, oil on canvas, 50x70 cm, 2021 / Słodki sen o zachodzie słońca, olej na płótnie, 50x70 cm, 2021
Breakfast, lunch, dinner, oil on canvas, 70x100 cm, 2021 / Śniadanie, obiad, kolacja, olej na płótnie, 70x100 cm, 2021
Breakfast, lunch, dinner, oil on canvas, 70x100 cm, 2021 / Śniadanie, obiad, kolacja, olej na płótnie, 70x100 cm, 2021
Back to Top