Study of the Greenery - Replanting, 170x130 cm, 2020 / Studium zieleni - Przesadzenie, olej i pasta woskowa na płótnie, 170x130 cm, 2020
Study of the Greenery - Replanting, 170x130 cm, 2020 / Studium zieleni - Przesadzenie, olej i pasta woskowa na płótnie, 170x130 cm, 2020
Secret of beauty (Rose petals confiture), egg tempera on canvas, 50x40 cm, 2020 / Sekret piękna (Konfitura z płatków róży), tempera jajowa na płótnie, 50x40 cm, 2020
Secret of beauty (Rose petals confiture), egg tempera on canvas, 50x40 cm, 2020 / Sekret piękna (Konfitura z płatków róży), tempera jajowa na płótnie, 50x40 cm, 2020
Secret of beauty (Rose petals confiture), sketch, egg tempera on paper / Sekret piękna (Konfitura z płatków róży, szkic), tempera jajowa na papierze, 2020
Secret of beauty (Rose petals confiture), sketch, egg tempera on paper / Sekret piękna (Konfitura z płatków róży, szkic), tempera jajowa na papierze, 2020
Secret of beauty (Rose petals confiture), sketch, egg tempera on paper / Secret of beauty (Rose petals confiture), sketch, egg tempera on paper / Sekret piękna (Konfitura z płatków róży, szkic), tempera jajowa na papierze, 2020
Secret of beauty (Rose petals confiture), sketch, egg tempera on paper / Secret of beauty (Rose petals confiture), sketch, egg tempera on paper / Sekret piękna (Konfitura z płatków róży, szkic), tempera jajowa na papierze, 2020
The cemetery of unforgotten words, egg tempera on canvas, 130x100 cm, 2020 / Cmentarz niezapomnianych słów, tempera jajowa na płótnie, 120x100 cm, 2020
The cemetery of unforgotten words, egg tempera on canvas, 130x100 cm, 2020 / Cmentarz niezapomnianych słów, tempera jajowa na płótnie, 120x100 cm, 2020
Sharpness (The birth of the gray man), egg tempera on canvas, 130x100 cm, 2020 / Wyostrzenie (Narodziny szarego człowieka), tempera jajowa na płótnie, 130x100 cm, 2020
Sharpness (The birth of the gray man), egg tempera on canvas, 130x100 cm, 2020 / Wyostrzenie (Narodziny szarego człowieka), tempera jajowa na płótnie, 130x100 cm, 2020
Creature 1 (Moniuszko Hall, Great Theater in Warsaw), egg tempera on canvas, 30x24 cm, 2020 / Wytwór (Sala Moniuszki, Teatr Wielki w Warszawie), tempera jajowa na płotnie, 30x24 cm, 2020
Creature 1 (Moniuszko Hall, Great Theater in Warsaw), egg tempera on canvas, 30x24 cm, 2020 / Wytwór (Sala Moniuszki, Teatr Wielki w Warszawie), tempera jajowa na płotnie, 30x24 cm, 2020
Creature 2 (Juliusz Słowacki Theatre in Cracow), egg tempera on canvas, 30x24 cm, 2020 / Creature 2 (Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie)), tempera jajowa na płotnie, 30x24 cm, 2020
Creature 2 (Juliusz Słowacki Theatre in Cracow), egg tempera on canvas, 30x24 cm, 2020 / Creature 2 (Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie)), tempera jajowa na płotnie, 30x24 cm, 2020
Creature 3 (Harold Pinter Theatre in London), egg tempera on canvas, 30x24 cm, 2020 / Creature 1 (Moniuszko Hall, Great Theater in Warsaw), egg tempera on canvas, 30x24 cm, 2020 / Wytwór 3 (Teatr im. Harolda Pintera w Londynie), tempera jajowa na płotnie, 30x24 cm, 2020
Creature 3 (Harold Pinter Theatre in London), egg tempera on canvas, 30x24 cm, 2020 / Creature 1 (Moniuszko Hall, Great Theater in Warsaw), egg tempera on canvas, 30x24 cm, 2020 / Wytwór 3 (Teatr im. Harolda Pintera w Londynie), tempera jajowa na płotnie, 30x24 cm, 2020
Postcard from home (obverse), egg tempera on paper, 2020 / Pocztówka z domu (awers), tempera jajowa na papierze, 2020
Postcard from home (obverse), egg tempera on paper, 2020 / Pocztówka z domu (awers), tempera jajowa na papierze, 2020
Postcard from home (reverse), egg tempera on paper, 2020 / Pocztówka z domu (rewers), tempera jajowa na papierze, 2020
Postcard from home (reverse), egg tempera on paper, 2020 / Pocztówka z domu (rewers), tempera jajowa na papierze, 2020
Back to Top