En lang Pl lang
En lang Pl lang
rzeźba
cykl "dynamika"
Cykl poświęcony jest zagadnieniu dynamiki oraz tematowi podróży. Prace są obiektami z pogranicza malarstwa i fotografii - składają się z wydruku fotografii cyfrowych wykonanych przeze mnie podczas podróży pociągiem oraz z warstwy malarskiej wykonanej na przezroczystej pleksi. Celem projektu było ukazanie, w formie wizualnej, sposobu, w jaki pojmuję dynamikę oraz całe spektrum wrażeń związanych z odbiorem zmieniającej się rzeczywistości. Za kluczowy element projektu uznałam wybór medium, a właściwie mediów - połączenie migawkowości fotografii oraz intymności malarstwa pozwoliło mi najpełniej odzwierciedlić osobiste wrażenia związane z podróżowaniem oraz uchwycić ich wielopłaszczyznowość. Koncepcja ta jest też owocem mojego zainteresowania przenikaniem się mediów cyfrowych i tradycyjnych.