En lang Pl lang
En lang Pl lang
Juliaslonecka1

Born in 1990.

Master's Degree at Academy of Fine Arts in Warsaw, Faculty of Painting (prof. Stanisław Baj and dr Arkadiusz Karapuda workshop, annex to the diploma at prof. Jakub Łęcki and dr Piotr Szulkowski Open Sculpture Workshop).

Education:

2012-2017 - Academy of Fine Arts in Warsaw, Faculty of Painting
2009-2014 - University of Warsaw, Institute of Polish Culture, Culture Studies (2012- Bachelor's Degree)

Exhibitions:

Individual:
2018 - "Dojenie van Gogha" (Julia Słonecka&Marcin Osiowski), HOS Gallery, Warsaw
2018 - "Can these eyes lie", Galeria Autonomia, Warsaw
2017 - "Premonitions", Galeria Działan, Warsaw
2017 - "Nie chwal dnia przed zachodem słońca" - diploma exhibition, Galeria DAP, Warsaw
2017 - "Julia Słonecka. Malarstwo", Galeria Podlaska, Biała Podlaska

Collective:
2019 - "You don't see anything, you don't get anything", Galeria Kuratorium&HOSgallery, Warsaw
2019 - "Sztuka drzewnej", Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Radom
2019 - "Exhibition of the Finalists of Triennial Competition of Small Painting Forms", Wozownia Gallery, Toruń
2018 - "Exhibition of the Finalists of Siemens Art Competition", Galeria SalonAkademii, Warsaw
2016 - "Dobra zmiana", Galeria Wystawa, Warsaw
2015 - „Nic już nas nie łączy!”, Galeria Wystawa, Warsaw
2015 – "Wystawa popleneriadowa", Galeria Stalowa, Warsaw
2014 – "Malarstwo", Główna Biblioteka Lekarska, Warsaw
2014 – „Malarstwo – studenci pracowni prof. Stanisława Baja i dr. Arkadiusza Karapudy”,
Galeria Brzeskiego Obwodowego Centrum Społeczno-Kulturalnego, Brest, Belarus
2014 – "Poszukiwanie", Płocka Galeria Sztuki, Płock
2014 – "Dynamizm, równowaga, różnorodność", Lutheraneum - The Basement of The Holy Trinity Evangelical Church of the Augsburg Confession in Warsaw
2014 – "Malarstwo", Galeria St. Praga, Warsaw
2013 – "Malarstwo. Wystawa prac studentów pracowni malarstwa Prof. Artura Winiarskiego
i as. Macieja Czyżewskiego", Galeria Młodych Twórców Łazienkowska, Warsaw
2013 – "Napięcie" Galeria Autonomia, Al. Jerozolimskie 59, Warsaw
2013 – "Sen", Galeria Autonomia, Al. Jerozolimskie 59, Warsaw

Awards:

2019 - Finalist of the Triennial Competition of Small Painting Forms in Toruń
2018 - First Prize in Siemens Art Competition

Contact:

julia.slonecka@gmail.com